Chiều 11/9, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning


Tên album
Chiều 11/9, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning
Nội dung mô tả
Chiều ngày 11/9/2014, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning.
Ngày tạo
12/09/2014 9:02:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2014 09:05:28 SA

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2014 09:05:28 SA

Dung lượng: 4,31MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2014 09:05:28 SA

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất