Sáng 09/7/2024: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation


Tên album
Sáng 09/7/2024: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation
Nội dung mô tả
Sáng 09/7/2024, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã tiếp và làm việc với bà Susanne Luther - Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) nhân chuyến làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
09/07/2024 1:54:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp bà Susanne Luther - Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF)

Ngày tạo: 09/07/2024 01:57:44 CH

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp bà Susanne Luther - Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF)

Ngày tạo: 09/07/2024 01:57:44 CH

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp bà Susanne Luther - Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF)

Ngày tạo: 09/07/2024 01:57:44 CH

Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác Quốc tế (Văn phòng Quốc hội) Đỗ Hoàng Việt

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp bà Susanne Luther - Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF)

Ngày tạo: 09/07/2024 01:57:44 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp bà Susanne Luther - Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF)

Ngày tạo: 09/07/2024 01:57:44 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp bà Susanne Luther - Giám đốc Viện hợp tác quốc tế, Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF)

Ngày tạo: 09/07/2024 01:57:44 CH

Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) tại Việt Nam Micheal Siegner.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất