Chiều 27/6/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam


Tên album
Chiều 27/6/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/06/2024 7:22:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ngày tạo: 29/06/2024 12:40:54 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sakchai Tanaboonchai

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ngày tạo: 29/06/2024 12:40:54 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sakchai Tanaboonchai

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ngày tạo: 29/06/2024 12:40:54 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao đổi cùng Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sakchai Tanaboonchai

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ngày tạo: 29/06/2024 12:40:54 SA

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ngày tạo: 29/06/2024 12:40:54 SA

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ngày tạo: 29/06/2024 12:40:54 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất