Chiều 12/6/2024: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin


Tên album
Chiều 12/6/2024: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin
Nội dung mô tả
Chiều 12.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương (Thượng viện) Cộng hòa Indonesia H.Mahyudin đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Indonesia thăm, làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
12/06/2024 5:40:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Ngày tạo: 12/06/2024 05:41:35 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Ngày tạo: 12/06/2024 05:41:35 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Dung lượng: 922,95kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Ngày tạo: 12/06/2024 05:41:35 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Dung lượng: 894,69kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Ngày tạo: 12/06/2024 05:41:35 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Ngày tạo: 12/06/2024 05:41:35 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Dung lượng: 944,16kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Ngày tạo: 12/06/2024 05:41:35 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất