Sáng 11/6/2024: Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 11/6/2024: Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 11/6/2024: Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày tạo
11/06/2024 8:17:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 11/6/2024: Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/06/2024 08:17:39 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Sáng 11/6/2024: Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/06/2024 08:17:39 SA

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/06/2024 08:26:04 SA

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Dung lượng: 874,53kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/06/2024 08:26:04 SA

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Dung lượng: 894,23kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/06/2024 08:26:04 SA

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Dung lượng: 918,99kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/06/2024 08:33:55 SA

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dung lượng: 843,95kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất