Chiều 10/6/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV


Tên album
Chiều 10/6/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/06/2024 5:58:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV

Ngày tạo: 10/06/2024 06:00:00 CH

Dung lượng: 1.009,67kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV

Ngày tạo: 10/06/2024 06:00:00 CH

Dung lượng: 791,12kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV

Ngày tạo: 10/06/2024 06:00:00 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV

Ngày tạo: 10/06/2024 06:00:00 CH

Dung lượng: 857,96kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV

Ngày tạo: 10/06/2024 06:00:00 CH

Dung lượng: 924,19kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc Khóa XV

Ngày tạo: 10/06/2024 06:00:00 CH

Dung lượng: 961,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất