Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội


Tên album
Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
Ngày tạo
07/06/2024 6:48:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 07/06/2024 07:53:50 CH

Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 07/06/2024 06:49:13 CH

Dung lượng: 865,42kB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 07/06/2024 06:49:13 CH

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 07/06/2024 06:49:13 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 07/06/2024 06:49:13 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/6/2024: Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 07/06/2024 06:49:13 CH

Dung lượng: 934,31kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất