Sáng 19/5/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV


Tên album
Sáng 19/5/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/05/2024 11:51:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 19/05/2000 12:06:41 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 19/05/2000 11:53:11 SA

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 19/05/2000 11:53:11 SA

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 19/05/2000 11:53:11 SA

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 19/05/2000 11:53:11 SA

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 19/05/2000 11:53:11 SA

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất