Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội


Tên album
Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội
Ngày tạo
17/05/2024 5:51:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 17/05/2000 05:58:56 CH

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 17/05/2000 05:58:56 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 17/05/2000 05:58:56 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 17/05/2000 05:58:56 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 17/05/2000 05:58:56 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Chiều 17/5/2024: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 17/05/2000 05:58:56 CH

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất