Chiều 16/5/2024: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN


Tên album
Chiều 16/5/2024: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/05/2024 4:15:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN

Ngày tạo: 16/05/2024 04:22:56 CH

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN

Ngày tạo: 16/05/2024 04:15:51 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN

Ngày tạo: 16/05/2024 04:15:51 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN

Ngày tạo: 16/05/2024 04:15:51 CH

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN

Ngày tạo: 16/05/2024 04:15:51 CH

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ phụ trách Quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN

Ngày tạo: 16/05/2024 04:15:51 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất