Chiều 15/5/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023


Tên album
Chiều 15/5/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/05/2024 3:13:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày tạo: 15/05/2024 03:14:11 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày tạo: 15/05/2024 03:49:26 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày tạo: 15/05/2024 03:49:26 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 937,99kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày tạo: 15/05/2024 03:49:26 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày tạo: 15/05/2024 03:38:17 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày tạo: 15/05/2024 03:38:17 CH

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 1.015,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất