Chiều 15/5/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


Tên album
Chiều 15/5/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/05/2024 2:42:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngày tạo: 15/05/2024 02:56:54 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngày tạo: 15/05/2024 02:42:47 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội chủ trì phiên họp

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngày tạo: 15/05/2024 02:42:47 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh trình bày Tờ trình

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngày tạo: 15/05/2024 02:42:47 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngày tạo: 15/05/2024 02:42:47 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 782,51kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngày tạo: 15/05/2024 02:56:54 CH

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu.

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất