Sáng 23/4/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 23/4/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 23/4/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày tạo
23/04/2024 10:44:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/04/2024 10:54:58 SA

Dung lượng: 734,71kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/04/2024 10:54:58 SA

Dung lượng: 783,24kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/04/2024 10:54:58 SA

Dung lượng: 924,85kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/04/2024 10:54:58 SA

Dung lượng: 778,06kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/04/2024 10:54:58 SA

Dung lượng: 838,00kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/04/2024 11:05:58 SA

Dung lượng: 850,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất