Sáng 02/4/2024: Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật


Tên album
Sáng 02/4/2024: Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/04/2024 12:40:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật

Ngày tạo: 02/04/2024 12:41:30 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 1.002,93kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật

Ngày tạo: 02/04/2024 12:41:30 CH

Dung lượng: 894,52kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật

Ngày tạo: 02/04/2024 12:41:30 CH

Dung lượng: 872,48kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật

Ngày tạo: 02/04/2024 12:41:30 CH

Dung lượng: 974,97kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật

Ngày tạo: 02/04/2024 12:41:30 CH

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật

Ngày tạo: 02/04/2024 12:41:30 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất