Chiều 01/04/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm


Tên album
Chiều 01/04/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/04/2024 2:10:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm

Ngày tạo: 01/04/2024 02:24:18 CH

Dung lượng: 700,84kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm

Ngày tạo: 01/04/2024 02:24:18 CH

Dung lượng: 757,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm

Ngày tạo: 01/04/2024 02:24:18 CH

Dung lượng: 873,27kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm

Ngày tạo: 01/04/2024 02:24:18 CH

Dung lượng: 785,90kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm

Ngày tạo: 01/04/2024 02:24:18 CH

Dung lượng: 631,51kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm

Ngày tạo: 01/04/2024 02:36:27 CH

Dung lượng: 780,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất