Chiều 28/3/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam


Tên album
Chiều 28/3/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/03/2024 1:58:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 29/03/2024 02:03:34 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ phát động

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 29/03/2024 02:03:34 CH

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Dung lượng: 908,23kB

Tải ảnh gốc

Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 29/03/2024 02:03:34 CH

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Dung lượng: 808,85kB

Tải ảnh gốc

Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 29/03/2024 02:03:34 CH

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Dung lượng: 905,99kB

Tải ảnh gốc

Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 29/03/2024 02:03:34 CH

Quang cảnh Lễ phát động

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 29/03/2024 02:03:34 CH

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất