Chiều 28/3/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024


Tên album
Chiều 28/3/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/03/2024 1:45:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày tạo: 29/03/2024 01:55:06 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày tạo: 29/03/2024 01:55:06 CH

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dung lượng: 893,72kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày tạo: 29/03/2024 01:55:06 CH

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày tạo: 29/03/2024 01:55:06 CH

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dung lượng: 861,23kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày tạo: 29/03/2024 01:55:06 CH

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dung lượng: 974,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày tạo: 29/03/2024 01:55:06 CH

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dung lượng: 804,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất