Chiều 27/3/2024: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản


Tên album
Chiều 27/3/2024: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/03/2024 10:08:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày tạo: 28/03/2024 10:12:10 SA

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày tạo: 28/03/2024 10:12:10 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 805,37kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày tạo: 28/03/2024 10:12:10 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 874,93kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày tạo: 28/03/2024 10:12:10 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày tạo: 28/03/2024 10:12:10 SA

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày tạo: 28/03/2024 10:12:10 SA

Quang cảnh Hội nghị

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất