Sáng 27/3/3024: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp


Tên album
Sáng 27/3/3024: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/03/2024 10:01:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày tạo: 28/03/2024 10:05:35 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày tạo: 28/03/2024 10:05:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 841,68kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày tạo: 28/03/2024 10:05:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 946,30kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày tạo: 28/03/2024 10:05:35 SA

Đại biểu Đoàn Thị Hảo - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu.

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày tạo: 28/03/2024 10:05:35 SA

Quang cảnh Hội nghị

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày tạo: 28/03/2024 10:05:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 539,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất