Chiều 19/3/2024: Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 19/3/2024: Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/03/2024 8:29:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/03/2024 08:30:55 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/03/2024 08:30:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 532,38kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/03/2024 08:30:54 CH

Dung lượng: 688,08kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/03/2024 08:30:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 468,89kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/03/2024 08:30:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 493,01kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/03/2024 08:30:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 492,75kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất