Ngày 13/3/2024: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)


Tên album
Ngày 13/3/2024: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/03/2024 4:03:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/03/2024 05:15:03 CH

Toàn cảnh Tọa đàm

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/03/2024 05:12:32 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng chủ trì Tọa đàm.

Dung lượng: 926,80kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/03/2024 05:12:32 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng chủ trì Tọa đàm.

Dung lượng: 889,95kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/03/2024 05:12:32 CH

Dung lượng: 896,54kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/03/2024 05:12:32 CH

PGS.TS. Đặng Văn Bài, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia phát biểu.

Dung lượng: 935,06kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm góp ý kiến cho dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/03/2024 05:12:32 CH

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế phát biểu.

Dung lượng: 864,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất