Chiều 22/02/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 22/02/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/03/2024 4:02:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2024 07:13:06 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 728,94kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2024 07:14:12 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Dung lượng: 674,67kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2024 07:13:06 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 538,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2024 07:13:06 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 808,27kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2024 07:13:06 CH

Dung lượng: 751,37kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2024 07:13:06 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất