Sáng 01/02/2024: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam


Tên album
Sáng 01/02/2024: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/03/2024 4:01:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 24/03/2024 08:09:19 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 24/03/2024 08:09:19 CH

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 24/03/2024 08:09:19 CH

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Dung lượng: 942,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 24/03/2024 08:09:19 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 24/03/2024 08:09:19 CH

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 24/03/2024 08:09:19 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất