Sáng 18/1/2024: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Sáng 18/1/2024: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/01/2024 8:21:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:30:44 SA

Dung lượng: 479,05kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:30:44 SA

Dung lượng: 689,94kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:30:44 SA

Dung lượng: 723,63kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:30:44 SA

Dung lượng: 911,50kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:30:44 SA

Dung lượng: 805,25kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:22:51 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dung lượng: 389,26kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất