Sáng 18/1/2024: Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm


Tên album
Sáng 18/1/2024: Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/01/2024 8:13:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Ngày tạo: 18/01/2024 08:16:14 SA

Dung lượng: 690,42kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm(1)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:16:14 SA

Dung lượng: 872,37kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Ngày tạo: 18/01/2024 08:16:14 SA

Dung lượng: 372,08kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Ngày tạo: 18/01/2024 08:16:15 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 461,87kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Ngày tạo: 18/01/2024 08:16:15 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 394,16kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Ngày tạo: 18/01/2024 08:16:15 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 481,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất