Chiều 17/01/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh


Tên album
Chiều 17/01/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/01/2024 11:12:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 17/01/2024 11:14:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 17/01/2024 11:14:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dung lượng: 717,43kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 17/01/2024 11:14:22 CH

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 17/01/2024 11:14:22 CH

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 17/01/2024 11:14:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dung lượng: 633,00kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 17/01/2024 11:14:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dung lượng: 920,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất