Sáng 17/01/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)


Tên album
Sáng 17/01/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/01/2024 11:01:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 11:03:32 CH

Toàn cảnh Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 11:03:32 CH

Toàn cảnh Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 11:03:32 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 662,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 11:03:32 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Dung lượng: 893,79kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 11:03:32 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 715,53kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 11:03:32 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 803,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất