Sáng 17/01/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Sáng 17/01/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/01/2024 10:56:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 10:58:27 SA

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành Phiên họp.

Dung lượng: 715,53kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 10:58:27 SA

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành Phiên họp.

Dung lượng: 662,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 10:58:27 SA

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành Phiên họp.

Dung lượng: 803,08kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 10:58:27 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày dự thảo báo cáo.

Dung lượng: 893,79kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 10:58:27 SA

Toàn cảnh Phiên họp

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 17/01/2024 10:58:27 SA

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Phiên họp.

Dung lượng: 757,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất