Chiều 16/01/2024: Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội


Tên album
Chiều 16/01/2024: Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/01/2024 10:53:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày tạo: 16/01/2024 10:56:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.008,89kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày tạo: 16/01/2024 10:56:46 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai phát biểu.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày tạo: 16/01/2024 10:56:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 921,42kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày tạo: 16/01/2024 10:56:46 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 905,12kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày tạo: 16/01/2024 10:56:46 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 980,52kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày tạo: 16/01/2024 10:56:46 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất