Chiều 16/1/2024: Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025


Tên album
Chiều 16/1/2024: Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/01/2024 3:11:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 16/01/2024 03:13:21 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 445,34kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 16/01/2024 03:13:21 CH

Đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 16/01/2024 03:13:21 CH

Dung lượng: 675,10kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 16/01/2024 04:20:22 CH

Dung lượng: 524,93kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 16/01/2024 04:20:22 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Dung lượng: 458,95kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 16/01/2024 04:20:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận

Dung lượng: 360,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất