Chiều 16/1/2024: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Tên album
Chiều 16/1/2024: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/01/2024 2:02:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 02:04:01 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 441,24kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 02:04:01 CH

Dung lượng: 811,58kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 02:04:01 CH

Dung lượng: 753,30kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 02:16:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp

Dung lượng: 365,42kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 02:16:57 CH

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông

Dung lượng: 972,46kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 02:16:57 CH

Dung lượng: 591,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất