Sáng 16/1/2024: Thảo luận tại tổ 3


Tên album
Sáng 16/1/2024: Thảo luận tại tổ 3
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/01/2024 11:30:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 11:40:00 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Huế - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

Dung lượng: 249,00kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 11:40:00 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Dung lượng: 179,85kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 11:40:00 SA

Đại biểu Nguyễn Vân Chi - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

Dung lượng: 181,39kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 11:40:00 SA

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

Dung lượng: 192,69kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 11:40:00 SA

Đại biểu Phạm Phú Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

Dung lượng: 193,44kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 16/01/2024 11:40:00 SA

Đại biểu Hà Sỹ Huân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

Dung lượng: 216,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất