Sáng 16/1/2024: Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...


Tên album
Sáng 16/1/2024: Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/01/2024 8:06:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...

Ngày tạo: 16/01/2024 08:08:42 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 520,26kB

Tải ảnh gốc

Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...

Ngày tạo: 16/01/2024 08:08:42 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 937,90kB

Tải ảnh gốc

Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...

Ngày tạo: 16/01/2024 08:08:42 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 870,65kB

Tải ảnh gốc

Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...

Ngày tạo: 16/01/2024 08:08:42 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 607,03kB

Tải ảnh gốc

Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...

Ngày tạo: 16/01/2024 08:24:00 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình

Dung lượng: 375,30kB

Tải ảnh gốc

Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”...

Ngày tạo: 16/01/2024 08:24:00 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 826,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất