Chiều 15/1/2024: Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)


Tên album
Chiều 15/1/2024: Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/01/2024 2:45:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 02:50:45 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 858,76kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 02:50:45 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 904,88kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 02:50:45 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 321,82kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 02:50:45 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Dung lượng: 350,88kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 02:50:45 CH

Đại biểu Võ Mạnh Sơn – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 02:50:45 CH

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất