Sáng 15/1/2024: Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Sáng 15/1/2024: Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/01/2024 10:59:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 11:06:16 SA

Đại biểu Tạ Văn Hạ - Quảng Nam

Dung lượng: 863,12kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 11:06:16 SA

Đại biểu Tô Thị Bích Châu - HCM

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 11:06:16 SA

Đại biểu Trần Đình Gia - Hà Tĩnh

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 11:06:16 SA

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Kỳ họp

Dung lượng: 396,94kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 11:06:16 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo

Dung lượng: 364,38kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/01/2024 11:06:16 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo

Dung lượng: 484,56kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất