Sáng 15/1/2024: Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 15/1/2024: Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/01/2024 10:05:31 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/01/2024 10:55:22 SA

Dung lượng: 463,82kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/01/2024 10:55:22 SA

Dung lượng: 693,15kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/01/2024 10:55:22 SA

Dung lượng: 404,50kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/01/2024 10:13:39 SA

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Dung lượng: 396,94kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/01/2024 10:13:39 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 899,10kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/01/2024 10:13:39 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp

Dung lượng: 355,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất