Sáng 10/01/2024: Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp


Tên album
Sáng 10/01/2024: Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:29:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày tạo: 14/01/2024 11:46:36 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh chủ trì tọa đàm

Dung lượng: 868,25kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày tạo: 14/01/2024 11:46:36 CH

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì tọa đàm

Dung lượng: 771,07kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày tạo: 14/01/2024 11:46:36 CH

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Dung lượng: 787,81kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày tạo: 14/01/2024 11:46:36 CH

Quang cảnh tọa đàm

Dung lượng: 915,85kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày tạo: 14/01/2024 11:46:36 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc

Dung lượng: 722,80kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày tạo: 14/01/2024 11:46:36 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc

Dung lượng: 756,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất