Sáng 08/01/2024: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”


Tên album
Sáng 08/01/2024: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:29:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”

Ngày tạo: 14/01/2024 11:55:00 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt.

Dung lượng: 746,55kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”

Ngày tạo: 14/01/2024 11:55:00 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 630,85kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”

Ngày tạo: 14/01/2024 11:55:00 CH

Tổng Thư ký Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu và các sinh viên thủ khoa.

Dung lượng: 918,28kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”

Ngày tạo: 14/01/2024 11:55:00 CH

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tặng quà cho các sinh viên thủ khoa 2023

Dung lượng: 844,76kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”

Ngày tạo: 14/01/2024 11:55:00 CH

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tặng quà cho các sinh viên thủ khoa 2023

Dung lượng: 978,29kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc gặp mặt 55 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”

Ngày tạo: 14/01/2024 11:55:00 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng quà cho báo Tiền Phong.

Dung lượng: 925,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất