Chiều 08/01/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025


Tên album
Chiều 08/01/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:29:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày tạo: 15/01/2024 12:53:56 SA

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu.

Dung lượng: 177,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày tạo: 15/01/2024 12:53:56 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 159,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày tạo: 15/01/2024 12:53:56 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 145,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày tạo: 15/01/2024 12:53:56 SA

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu.

Dung lượng: 940,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày tạo: 15/01/2024 12:53:56 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 418,73kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày tạo: 15/01/2024 12:53:56 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 514,29kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất