Chiều 08/01/2023: Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 08/01/2023: Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:25:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/01/2024 12:08:02 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/01/2024 12:08:02 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 881,79kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/01/2024 12:08:02 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/01/2024 12:08:02 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/01/2024 12:08:02 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 914,10kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/01/2024 12:08:02 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 876,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất