Sáng 06/01/2024: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam


Tên album
Sáng 06/01/2024: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:25:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 16/01/2024 06:31:08 CH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 16/01/2024 06:31:08 CH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Kỷ niệm

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 16/01/2024 06:31:08 CH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 16/01/2024 06:31:08 CH

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 16/01/2024 06:31:08 CH

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 16/01/2024 06:31:08 CH

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dung lượng: 938,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất