Chiều 05/01/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp


Tên album
Chiều 05/01/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:25:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày tạo: 16/01/2024 06:45:32 CH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày tạo: 16/01/2024 06:45:32 CH

Toàn cảnh Hội nghị

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày tạo: 16/01/2024 06:45:32 CH

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển

Dung lượng: 838,45kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày tạo: 16/01/2024 06:45:32 CH

Hội nghị xem trình chiếu Video dấu ấn 15 năm hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp

Dung lượng: 784,14kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày tạo: 16/01/2024 06:45:32 CH

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp tham dự Hội nghị

Dung lượng: 903,45kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày tạo: 16/01/2024 06:45:32 CH

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất