Chiều 04/01/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia


Tên album
Chiều 04/01/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:24:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 17/01/2024 12:02:57 SA

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tich Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tham dự Phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 17/01/2024 12:02:57 SA

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tham dự Phiên họp

Dung lượng: 955,22kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 17/01/2024 12:02:57 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc Phiên họp

Dung lượng: 801,79kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 17/01/2024 12:02:57 SA

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Dung lượng: 878,33kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 17/01/2024 12:02:57 SA

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Dung lượng: 920,97kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 17/01/2024 12:02:57 SA

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Dung lượng: 935,67kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất