Chiều 14/12/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023


Tên album
Chiều 14/12/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/12/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023

Ngày tạo: 15/12/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 812,08kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023

Ngày tạo: 15/12/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1.015,41kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023

Ngày tạo: 15/12/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023

Ngày tạo: 15/12/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 785,07kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023

Ngày tạo: 15/12/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 737,94kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023

Ngày tạo: 15/12/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 797,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất