Chiều 21/12/2023: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài


Tên album
Chiều 21/12/2023: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Nội dung mô tả
Chiều 21/12/2023, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Ngày tạo
21/12/2023 5:51:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 21/12/2023 05:52:08 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 21/12/2023 05:52:08 CH

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 21/12/2023 05:52:08 CH

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 21/12/2023 05:52:08 CH

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 21/12/2023 05:52:08 CH

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 21/12/2023 05:52:08 CH

Dung lượng: 990,51kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất