Chiều 13/12/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng


Tên album
Chiều 13/12/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/12/2023 7:42:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Ngày tạo: 13/12/2023 07:47:39 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Ngày tạo: 13/12/2023 07:47:39 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 954,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Ngày tạo: 13/12/2023 07:47:39 CH

Dung lượng: 860,29kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Ngày tạo: 13/12/2023 07:47:39 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Ngày tạo: 13/12/2023 07:47:39 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Ngày tạo: 13/12/2023 07:47:39 CH

Dung lượng: 932,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất