Sáng 13/12/2023: UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa


Tên album
Sáng 13/12/2023: UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/12/2023 10:35:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo: 13/12/2023 10:45:43 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết tại phiên họp.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo: 13/12/2023 10:45:43 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo: 13/12/2023 10:45:43 SA

Dung lượng: 864,44kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo: 13/12/2023 10:45:43 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo: 13/12/2023 10:45:43 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 886,34kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập TX. Việt Yên và các phường thuộc TX. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo: 13/12/2023 10:45:43 SA

Dung lượng: 955,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất