Sáng 13/12/2023: Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 13/12/2023: Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/12/2023 10:28:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/12/2023 10:30:07 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 903,48kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/12/2023 10:30:07 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.009,40kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/12/2023 10:30:07 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/12/2023 10:30:07 SA

Dung lượng: 890,70kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/12/2023 10:30:07 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/12/2023 10:30:07 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 105,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất