Trưa 29/11/2023: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh


Tên album
Trưa 29/11/2023: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/11/2023 6:34:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Ngày tạo: 29/11/2023 06:37:14 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh Lê Quang Mạnh và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự cuộc tiếp.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Ngày tạo: 29/11/2023 06:37:14 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh Lê Quang Mạnh và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Ngày tạo: 29/11/2023 06:37:14 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh Lê Quang Mạnh và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Ngày tạo: 29/11/2023 06:37:14 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Ngày tạo: 29/11/2023 06:37:14 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Ngày tạo: 29/11/2023 06:37:14 CH

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất