Sáng 17/11/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024


Tên album
Sáng 17/11/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/11/2023 12:30:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ngày tạo: 18/11/2023 12:33:26 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ngày tạo: 18/11/2023 12:33:26 SA

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ngày tạo: 18/11/2023 12:33:26 SA

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ngày tạo: 18/11/2023 12:33:26 SA

Dung lượng: 1.019,07kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ngày tạo: 18/11/2023 12:33:26 SA

Dung lượng: 1.018,41kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ngày tạo: 18/11/2023 12:33:26 SA

Dung lượng: 820,00kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất